Wat is de RAIN Studie

RAIN staat voor Reduction of intravenous Antibiotics In Neonates. De RAIN studie is een prospectief multicenter randomised controlled non-inferiority trial.

 

Het primaire doel is aantonen dat uitbehandeling met antibioticum drank (na 48 uur intraveneus) bij pasgeborenen met een verdenking op een bacteriële infectie niet minder effectief is dan uitbehandeling met antibiotica via een infuus.

 

Daarnaast wordt de farmacokinetiek van Amoxicilline/clavulaanzuur drank bij pasgeboren onderzocht, zal er een kosten-effectiviteitsanalyse worden uitgevoerd, wordt er gekeken naar quality of life in relatie tot het switchen van IV naar oraal en zullen modificaties van het microbioom worden onderzocht.

 

 

Wat houdt deelname aan de RAIN studie in

Inclusiecriteria:

Neonaten AD ≥ 35 weken

0-28 dagen post partum

Gewicht ≥ 2 kg

Verdenking op een bacteriële infectie

 

Iedere neonaat wordt direct post partum gedurende 48 uur opgenomen met de verdenking op een perinatale infectie en behandeld antibiotica intraveneus. Indien er sprake is van verhoogde infectieparameters maar een negatieve bloedkweek kan de neonaat geïncludeerd worden in de RAIN studie en vervolgens worden gerandomiseerd. De eerste groep zal doorgaan met antibiotica intraveneus, de tweede groep zal overgaan op antibioticum drank. Beide groepen zullen gedurende 7 dagen worden uitbehandeld. De pasgeborenen worden nauwlettend vervolgd via telefonische- en polikliniekcontroles. Daarnaast worden de ouders gevraagd een online dagboek bij te houden.

 

 

Wat verwachten we

De belangrijkste uitkomstmaat van deze studie is re- infectie binnen 28 dagen na het staken van de antibiotica. Andere belangrijke uitkomsten zijn opnameduur, kosteneffectiviteit, farmacokinetiek van amoxicilline/clavulaanzuur,  invloed op microbioom en kwaliteit van leven.

 

Indien het uitbehandelen middels antibioticum drank veilig en effectief is gebleken heeft dit positieve gevolgen voor kwaliteit van leven van ouders en kind en zal dit een aanzienlijke kostenbesparing voor de gezondheidszorg opleveren.

 

 

Vragen/Contact

Voor vragen over de studie kunt u contact opnemen via dit formulier.

U kunt zich tevens aanmelden voor de nieuwsbrief.